Kategori: Mucize Dualar

Duaların mucizesi ile tanışın, dualar huzurdur, dualar berekettir, dualar dünyada ahirette zenginlik,dualar mutluluk,dualar gelecektir…

İnşirah Suresi Bismillahirrahmânirrahîm. 1- Elem neşrah leke sadrek 2- Ve vada'na 'anke vizreke 3- Elleziy enkada zahreke 4- Ve refa'na leke zikreke 5- Feinne me'al'usri yüsren 6- İnne me'al'usri yüsren 7- Feiza ferağte fensab 8- Ve ila rabbike ferğab Mekke döneminde nazil olmuştur. Sekiz ayettir. Sure, adını ALLAH Resulü’nün kalbinin ferahlatılması hadisesine işaret edilen birinci ayetteki olaydan almıştır. İnşirah Suresi Anlamı Rahman ve Rahim ALLAH’ın adıyla (Resulüm!) Senin (Kalbine dayanıklılık ve ferahlık vermek ve hikmetle doldurmak için) göğsünü açıp genişletmedik mi? 2-3. Sırtına ağır gelmiş (belini bükmüş) olan yükünü senden indir(ip hafiflet)medik mi? Senin namını da (dünya ve ahirette) yükseltmedik mi? Muhakkak güçlükle beraber bir kolaylık vardır. Gerçekten (yine) o (geçen) güçlükle beraber bir kolaylık (daha) vardır. O halde (bir iş ve ibadeti bitirip) boş kaldığın zaman, hemen (başka bir işe/ibadete) koyul. Ve (her işinde) ancak Rabbine rağbet et (O’na sarıl ve O’ndan iste). İnşirah Suresi Sırları ve Faziletleri Bu sureyi okuyan kimsenin rızkı bollaşır fakirlikten kurtulup zengin olur. Elem ve kederden kurtulup stres ve bunalımları gider, tembellikten kurtulur. Kalbinde sıkıntı olanlar, darda kalanlar her farz namazdan sonra 10 kere okursa çok büyük feraha kavuşur. Kalp ağrısı olan, kalp hastaları ve böbreğinde sancı olan Besmele ile bu sureyi okumaya devam etse fayda görüp şifa bulur. Herhangi bir istek için yüz (100) defa okunduğu takdirde kişinin isteği yerine gelir. Bir şeyin şerrinden ve zararından korkulduğunda yine yüz (100) defa okunduğu takdirde şerlerden korunur. Nefes darlığı, göğüs darlığı çeken kişilere okunabilir. Kırk gün üst üste hiç ara vermeden farz namazları müteakip kırk defa bu sûreyi okuyan kimseyi hiç şüphe yoktur ki zengin kılar. Her farz namazdan sonra bu sûreyi dokuz defa okuyan kimsenin Cenâb-ı Allah sıkıntı bağlarını çözer, rızkını kolaylaştırır Hafızanın kuvvetlenmesi için, zihin açıklığı için, bir kağıda surenin tamamı yazılıp bir bardak ve kase içinde suya konur. Yazı ve surenin bereketi suya geçer. Bu feyizli suyu yedi(7) gün azar azar içecek olursa hafıza kuvvetlenir ve zihin açılır. Şüghesiz ki bu, Cenab ı Hakkın dilemesiyle olur.

İnşirah Suresi Okunuşu,Anlamı,Sırları ve Faziletleri

İnşirah Suresi Bismillahirrahmânirrahîm. 1- Elem neşrah leke sadrek 2- Ve vada’na ‘anke vizreke 3- Elleziy enkada zahreke 4- Ve refa’na leke zikreke 5- Feinne me’al’usri yüsren 6- İnne me’al’usri yüsren… Read more »

duha suresı sırları

Duha Suresi Anlamı ve Faziletleri

Duha Suresi (Vedduha suresi) Bismillahirrahmânirrahîm 1- Vedduha 2- Velleyli iza seca 3- Ma vedde’ake rabbüke ve ma kala 4- Ve lel’ahıretü hayrün leke minel’ula 5- Ve lesevfe yu’tıyke rabbüke feterda… Read more »

Çok büyük bir sıkıntı içindeyseniz şifreli Ayetel Kürsi duası

Çok Büyük Sıkıntı İçindeyseniz Şifreli Ayetel Kürsi Duası

Çok büyük bir sıkıntı içinde kalıp, içinden çıkamadığınız zaman Ayetel Kürsi okuyunuz. Ancak Ayetel Kürsi şifreli okunduğu vakit biraz daha etkisinin önemli olduğunu göreceksiniz. Çok önemli bir istek veya çok… Read more »

Ezan Okunurken Okunacak Dua

Ezan Duası Allahumme rabbe hâzihî’d-da’veti’t-tâmmeh ve’s-salâti’l kâimeh, âti Muhammeden’il vesîlete ve’l-fadîlete ve’b’ashu mekamen Mahmûden ellezi veadteh. İnneke la tuhliful mîâd. Allâh’ım! Ey bu tam dâvetin, yâni mübârek ezânın ve kılınmak… Read more »

Bir Belayı Görüp Ona Karşı Okunduğunda, Ömür Boyu O Belayı Senin Başına Getirmeyecek Dua

Bir Belayı Görüp Ona Karşı Okunduğunda, Ömür Boyu O Belayı Senin Başına Getirmeyecek Dua Elhamdülillâhillezî âfânî mimmebtelâke bihî ve feddalenî alâ kesîrim mimmen halega tefdîylâ. Seni mübtela kıldığı sıkıntıdan beni… Read more »

İsm-i A’zam Duası Anlamı ve Faziletleri

İsm-i A’zam Duası Bismillâhirrahmânirrahîm. Lâ ilâhe illallâhü’l celillü’l cebbâr. Lâ ilâhe illallâhü’l vâhidü’l kahhâr. Lâ ilâhe illallâhü’l muttaliu’s settâr. Lâ ilâhe illallâhü hâliku’l leyle vennehâr. Lâ ilâhe illallâhü vahdehû lê… Read more »

Her Hayırlı Dilek İçin Mucize Dua

70 BİN “LÂ İLÂHE İLLALAH MUCİZESİ” CENNETİ KAZANMAK-HER HAYIRLI DİLEK İÇİN Lâ ilâhe illallah, Kelıme-i Tevhidinin anlamı; ‘’Allah’tan başka tapılacak kimse yoktur’’ anlamındadır. İslam dininin temel kurallarından birisidir. La ilahe… Read more »

Amener Resulu Anlamı ve Faziletleri (Bakara Suresi, 285.  ve 286. Ayetleri)

Amener Resulu Anlamı ve Faziletleri (Bakara Suresi, 285.  ve 286. Ayetleri) Bismillahirrahmanirrahim 285- Amenerrasulü bima ünzile ileyhi mirrabbihi vel mü’minun, küllün amene billahi vemelaiketihi ve kütübihi ve rusülih, la nüferriku… Read more »