Etiket: dileğe kavuşma duası

Amener Resulu Anlamı ve Faziletleri (Bakara Suresi, 285.  ve 286. Ayetleri)

Amener Resulu Anlamı ve Faziletleri (Bakara Suresi, 285.  ve 286. Ayetleri) Bismillahirrahmanirrahim 285- Amenerrasulü bima ünzile ileyhi mirrabbihi vel mü’minun, küllün amene billahi vemelaiketihi ve kütübihi ve rusülih, la nüferriku… Read more »

Ölümden Başka Her Derde Deva Sure

👉👉Fatiha Suresi 1- Bismillahirrahmânirrahîm. 2- Elhamdü lillâhi rabbil’alemin 3- Errahmânir’rahim 4- Mâliki yevmiddin 5- İyyâke na’budü ve iyyâke neste’în 6- İhdinessırâtel müstakîm 7- Sırâtellezine en’amte aleyhim ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn… Read more »