Kavuşma Duası 7 Gecede

      Yorum yok Kavuşma Duası 7 Gecede

Özellikle uzaktaki bir kişiye kavuşmak seni terk eden kişiye kavuşmak için okunan bu sırlı kavuşma duasıdır. Perşembe gecesinden itibaren 7 gece devam edilir abdestli olarak okunan bu kavuşma duası birçok kişi tarafından da faydası görülmüştür.

Bismillahirrahmanirrahim
Ya Camii (21 adet)

Bismillahirrahmanirrahim
Vel mu’minune vel mu’minatu ba’duhum evliyau ba’d, ye’murune bil ma’rufi ve yenhevne anil munkeri ve yukimunas salate ve yu’tunez zekate ve yutiunallahe ve resuleh, ulaike se yerhamuhumullah, innallahe azizun hakim (1 adet)

Bismillahirrahmanirrahim
Ya Vacid (21 adet)

Bismillahirrahmanirrahim
Ve lillahi ma fis semavati ve ma fil ard ve kefa billahi vekıla (1 adet)

Bismillahirrahmanirrahim
Ya Mucib (21 adet)

Bismillahirrahmanirrahim
Vedduha. Velleyli iza seca. Ma vedde’ake rabbüke ve ma kala. Ve lel’ahıretü hayrün leke minel’ula. Ve lesevfe yu’tıyke rabbüke feterda. Elem yecidke yetiymen feava. Ve vecedeke dallen feheda. Ve vecedeke ‘ailen feağna. Femmel yetiyme fela takher. Ve emmessaile fela tenher. Ve emma binı’meti rabbike fehaddis (1 adet)

 

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir