İnsanlar Arasında Sevilen, Sayılan ve İtibarlı Olmak için Dua

İnsanlar arasında sevilen saygı duyulan bir kişi olmak için DUA

Kim bu duayı her gün on defa okursa bi iznillah her istediği şey ona meyleder

Bismillâhirrahmânirrahıym
Allâhümme sehhir lî ve meyyil lî ve eczib lî kulûbe ıbâdike ecmeiyne minel insi vel cinni ve eczib li havâtırahüm bil mehabbetit dâimetil kâimeti aled devâmi bi devâmil leyli ven nehâri ve ente mukallibül kulûbi vel ebsârı yâ azizü yâ ğaffåru yá celilü yâ cebbâru yâ mülynü yâ settâr*Unsurnî nasran azivzen veftah li fethan mübiynen vahzül a’dâi hizlânen kebiyran fe demmarnâhü tedmivran bi rahmetike yå erhamer râhımiyne ve selâmün alel mürseliyn* Vel hamdü lillâhi rabbil ålemin.


 

 

Dışlanan insanın okuyacağı dua,
Herkesten Üstün olmak için dua,
Sevilen biri olmak için esma-ül Hüsna,
İnsanların gözünde değerli olmak için dua,
Halk arasında itibar görmek için okunacak dua,
Heybetli ve sözü dinlenir olmak için okunacak dualar,
Herkes tarafından sevilip saygı görmek için zikir,
Konuşkan biri olmak için dua,
Sevilmek ve itibar görmek için Esma,
Saygı ve itibar görmek için dua,
Sözün tesirli olması için dua,
Aslan gibi güçlü olmak için dua,
Hem bedenen hem ruh hem güçlü olmak için okunacak dua,
Düşman heybeti ve ihtişamlı görünmek için,
Karşındakinin sözünü geçirmek için dua,
Herkesten Üstün olmak için dua,

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir